Reviewer

Prof.Dr. Santi Budiman,SE.,M.M (Scholar ID) ; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta

Dr. Didik Subiyanto,SE.,M.M (Scholar ID) ; Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Dr. Muda Setia Hamid,SE.,M.M (Scholar ID) ; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta

Dr. Anton Bawono,SE.,M.Si (Scholar ID) ;IAIN Salatiga

Dr. Dwi Wahyu Pril Ranto,SE.,M.M (Scholar ID) ; Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa, Yogyakarta

Dr. Purnama Andri Murdapa, M.M. (Scholar ID) ; Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

Dr. Sugiharti, M.M. (Scholar ID) ; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin

Ir. Nunuk Dwi Garwanti EP., M.M. (Scholar ID) ; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda

Irine Diana Sari Wijayanti, S.E.,M.M. (Scholar ID) ; Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

Petra Surya Mega Wijaya, S.E.,M.Si. (Scholar ID) ; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda